లాక్ డౌన్ వల్ల ఎవరు ఆకలి బాధలతో ఉండకూడదు

ఈనెల 16వ తేదీ నుంచి 27 వరకు రేషన్  కార్డుదారులందరికీ రేషన్ పంపిణీ: లాక్ డౌన్ లో  రెండవ విడత రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్ర

Read more